Geschiedenis

GESCHIEDENIS

 

 

Het begin

 

Het was de betreurde Valère Claes, die in 1982 het initiatief nam om een toneelvereniging in Kortenaken op te richten.

 

Op zijn oproep naar leden reageerden 18 personen die samen een eerste productie brachten, namelijk "Bonjour Brigitte".

 

Op 13 en 14 november 1982 werden de eerste voorstellingen van TOVRISA een feit. In het toenmalig parochiecentrum in de Hoekstraat, werd een podium gebouwd op grote fruitkisten (palletboxen) met houten balken en platen. De zeer eenvoudige verlichting werd eveneens zelf bedacht en door vrijwilligers in elkaar geknutseld.

 

Grote hilariteit tijdens de eerste voorstelling, toen bleek dat de elektrische installatie en bedrading van het parochiecentrum niet berekend was op het nodige vermogen en de spelers en publiek tot tweemaal toe in de duisternis kwamen te zitten ...

 

Vanaf 1983 hadden we echt de smaak te pakken en werden er zelfs 2 producties per jaar gebracht! Maar vanaf 1988 vonden we dit van het goede te veel en werd er, en dit tot vandaag, telkens één toneelstuk per jaar gebracht.

 

In 1999 werd een droom werkelijkheid en werd onze jeugdafdeling "Het Katteljeeke" een feit. Hun eerste productie "de kater van Neptunus" werd door niet minder dan 27 kinderen tot leven gebracht. Er zouden hierna nog 3 jeugdproducties volgen.

 

Onze voorstellingen van 2000 waren de laatste in het ons zo vertrouwde parochiecentrum. Hier hebben we in de 19 eerste jaren van ons bestaan, hard gerepeteerd, mooie en minder mooie momenten meegemaakt, ruzie gemaakt en terug bijgelegd, maar vooral veel plezier gehad.

 

Vanaf 2001 maken we gebruik van het prachtige "Ontmoetingscentrum Den Hoek" waar de toeschouwers onze acteertalenten(?) kunnen aanschouwen vanop comfortabele zetels op een zittribune.

 

In maart 2007 vierden we ons 25-jarig bestaan met de voorstellingen van "het frivole schoenmakersvrouwtje". Het was een "totaal-spektakel" waaraan een 50-tal (!!) acteurs, actrices, danseressen, muzikanten en figuranten meewerkten.

 

 

EEN EERSTE MIJPAAL

 

November 2008 was een nieuwe mijlpaal in het bestaan van TOVRISA. Op uitnodiging van het productiehuis Woestijnvis mochten we acteren in de soapreeks "Dokters en dochters" dat dagelijks uitgezonden werd in "man bijt hond" op "tv één". Voor een achttal leden van TOVRISA was het een nieuwe ervaring.EEN EERSTE PRIJS


Met de voorstellingen van "Motie van wanorde" in maart 2010, behaalt TOVRISA een mooie 2e afdeling in het provinciaal toneeltornooi van de provincie Vlaams-Brabant. Alleen al de moed om zich te laten beoordelen door professionelen uit de theaterwereld is een verdienste op zich!


In 2012 bestond TOVRISA 30 jaar! Met 4 opvoeringen van "een beeld van een man" voor evenveel (bijna) uitverkochte zalen werd heel wat bijval geoogst.


EEN NIEUWE WIND


In 2017 gaf André Vlayen, na 28 jaar de vereniging geleid te hebben, de fakkel van voorzitter door aan een verjongd bestuur. Ook Jacqueline Willems en Johnny Blockmans hebben hun plaats als bestuurslid ter beschikking gesteld. Katty Holsbeek deed dat al een paar jaar eerder. Joni Smets, Johan Spiritus, Tina Depré, Sofie Stoffelen en Caroline Nijns nemen de leiding over.


TOVRISA is een groep van mensen die op een "menselijke" manier dezelfde hobby beoefenen. Dit betekent dat er gedurende 3,5 maanden, a rato van 2 maal per week, met veel "ups" en "downs" gerepeteerd wordt. Na al onze inspanningen volgt dan voor ons de ontspanning als we het aangeleerde toneelstuk kunnen spelen voor ons publiek.


Hierbij mogen we zeker niet vergeten te vermelden dat we, naast onze schare acteurs en actrices, ook het geluk en voorrecht hebben te kunnen beschikken over een groep naaste medewerkers die zich steeds blijven inzetten als decorbouwers, of achter en voor de toog, of aan de inkom, of achter de coulissen, in de regiekamer, in de keuken, ...


TOVRISA is een hechte groep van vrienden.

Het is een voorrecht er voorzitter van te mogen zijn!